Integritetspolicy och användarvillkor

Senast uppdaterad: 2018-05-25
 1. Allmänt
 2. Comstream AB, organisationsnummer 556945-8911 hädanefter ”Jobshark”, arbetar i enlighet med nedanstående policy och är personuppgiftsansvarig. Jobshark förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med bestämmelserna i GDPR och annan gällande lagstiftning.

  För att använda den elektroniska tjänsten vi tillhandahåller, måste du noggrant läsa den fullständiga texten och acceptera de nedan nämnda bestämmelserna.

  Om du inte vill att dina uppgifter ska samlas in, användas och överföras enligt beskrivningen i denna policy kan du återkalla ditt godkännande av vår integritetspolicy genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt godkännande kommer ditt konto och din profilinformation att raderas.

 3. Insamling av information
 4. För att tillhandahålla tjänsten, samlar vi in ​​och bearbetar information som har lämnats av dig. Några av tjänsterna, som att registrera sig och ladda upp ett CV, medför att information om din personliga identitet (namn, adress, telefonnummer, epost, etc.), kompetensområden, utbildning, erfarenhet, civilstånd, intressen, etc. insamlas och lagras.

 5. Cookies
 6. Jobshark använder sig av cookies för att förbättra användarupplevelsen.

  För att vi ständigt ska kunna utveckla våra tjänster och produkter och för att vi ska kunna anpassa vår kommunikation till dig, kan vi även samla in information om vilken webbläsare du använder, din IP-adress och liknande information.

 7. Användning av informationen
 8. Jobshark är en plattform där du kan ansöka till arbetsgivare med publicerade platsannonser. En ansökning innebär att den lagrade information du väljer att bifoga kan komma att vidarebefordras till den annonserande arbetsgivaren efter granskning av oss.

  Genom att registrera dig hos oss accepterar du att vi kan komma att kontakta dig när det finns anställningsmöjligheter som vi tror att du skulle kunna vara lämplig för. Du avgör i varje enskilt fall huruvida du är intresserad och om en ansökan ska skickas till den aktuella arbetsgivaren. Jobshark har ingen kontroll över eller ansvar för hur CV:n och annan skickad information hanteras av mottagande arbetsgivare.

  Om vi är tvingade genom lagstiftning eller myndighetsbeslut, så kan information om dig överlämnas till berörd myndighet.

  Dina uppgifter kan användas i ett aggregerat, icke-identifierande format för statistiska ändamål.

 9. Retentionsperiod
 10. Personuppgifter lagras av Jobshark så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de samlades in. Information från registrering, CV och jobbansökningar behålls tills dess att du begär att uppgifterna ska raderas.

 11. Dina rättigheter
 12. Om du inte vill att dina uppgifter ska samlas in, användas och överföras enligt beskrivningen i denna policy kan du återkalla ditt godkännande av vår integritetspolicy genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt godkännande kommer ditt konto och din profilinformation att raderas.

  Du har också rätt att begära tillgång till eller rättning av den personliga information som vi har samlat in. Vänligen kontakta oss för att begära detta.

 13. Säkerhet
 14. Du ansvarar för att ditt användarnamn och ditt lösenord inte kommer i orätta händer.

  Jobshark ansvarar för att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina lagrade uppgifter. Internet ett öppet system och vi kan inte garantera att obehöriga inte kringgår våra säkerhetsrutiner.

 15. Missbruk av användarkonto
 16. Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänsten, förbehåller sig Jobshark rätten att neka användaren tillgång till tjänsten.

  Du förbinder dig härmed också till att inte använda tjänsten i något olagligt syfte eller att publicera material som är skändande, implicit eller explicit stötande, vulgärt, obscent, hotande, förnedrande, rasistiskt eller diskriminerande. Det är inte tillåtet att medvetet publicera information om dig själv som är inte är äkta eller att använda tjänsten för tredje parts räkning. Det är inte tillåtet att marknadsföra produkter eller tjänster via Jobsharks tjänst.

 17. Förändringar av integritetspolicyn
 18. Om det sker väsentliga förändringar i denna policy, så kommer Jobshark att meddela dig via ett tydligt meddelande på webbplatsen.