AKTIV REKRYTERING INOM IT

Ingen tvivlar nog längre på att det är utmanade att hitta och attrahera rätt personer att anställa inom IT-sektorn. Det krävs helt enkelt aktiv uppsökning av kandidater för att få det bästa urvalet av kvalificerade individer. Det är utgångspunkten för vårt arbete. Våra rekryterare har väletablerade kontaktnät inom IT-sektorn och använder sig av olika databaser och moderna verktyg såsom sociala medier för att hitta och approchera lämpliga kandidater. Vi har också egen personal med djup teknisk kompetens som är involverade i olika faser av kvalificeringsprocessen.

För att inte riskera att tappa intressanta kandidater längs vägen tror vi att det är viktigt med en snabb och effektiv rekryteringsprocess. Därför har vi utvecklat en molntjänst, där du som arbetsgivare får tillgång till kvalificerade kandidater så snart de visat intresse för att jobba åt er. Molntjänsten är en kostnadseffektiv lösning för dig som är intresserad av aktiv uppsökning av lämpliga kandidater och själv vill ta över relativt tidigt i rekryteringsprocessen. Om du vill att vi genomför mer djupgående kvalificering av kandidaterna och kanske tekniska tester så diskuterar vi gärna ett lämpligt upplägg.

Se videon nedan för mer information om hur vår molntjänst fungerar.

HUR FUNGERAR MOLNTJÄNSTEN?

Lägg in er befintliga annons hos oss eller använd vår annonsguide för att enkelt utforma en professionell annons utifrån er kravprofil. Därefter påbörjar våra rekryterare arbetet med aktiv uppsökning och kvalificering av kandidater. Samtidigt marknadsförs er position via vår portal och genom vårt partnernätverk. Vi presenterar fortlöpande de intresserade kandidaterna och information om dem via vårt moderna gränssnitt.

Kom igång

VI SER BORTOM LANDSGRÄNSERNA

Den fria rörligheten inom EU har gett helt nya möjligheter att smidigt rekrytera personer från andra länder. Jobshark bidrar gärna till en framgångsrik internationell företagskultur genom rekrytering av duktiga individer från utlandet. Vi har byggt upp ett internationellt nätverk av kvalificerade personer som är intresserade av att flytta till Sverige. I samband med flytten hjälper vi individen med praktiska arrangemang såsom registrering, boende, etc.

Vi kan även erbjuda möjlighet att etablera ett dedikerat team på ett av våra tre kontor i Bulgarien. Ett sådant samarbete ger er tillgång till den kompetens ni har behov av på ett smidigt sätt:

  • Vi rekryterar att nyckelfärdigt dedikerat team utifrån era kompetensbehov
  • En timmes tidsskillnad mot Sverige och utmärkta flygförbindelser
  • Enkelt att arrangera inledande eller återkommande perioder då teamet är på plats i Sverige
  • Vi förser ert team med modern utrustning, en utmärkt arbetsmiljö och ni har tillgång till en erfaren projektledare hos oss
  • Många multinationella företag såsom VMware, SAP, Ubisoft, HP och Cisco har etablerat stora tekniska center i Bulgarien
Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE

MOLNTJÄNST PERSONLIG TJÄNST
Framtagning av annonstext Tillägg
Headhunting (egen och externa databaser)
Social rekrytering
Annonsering i partnernätverk
Inledande kvalificering
Djupgående kvalificering
Intervjubokning
Sökning internationellt Tillägg
Etablering av team nearshore Tillägg
Jobshark AB
Östra Vittusgatan 36, 371 33 Karlskrona
Vasagatan 36, 111 20 Stockholm
556945-8911